Tło strony zbiórki
zbiorki
ZBIÓRKA

Budujemy nowe miejsca treningowe dla OzN! #WystarczyZacząć!

Zebrano: 1 160 z 50 000 zł
Status: Zakończona
Zbiórka stworzona przez:

Fundacja Avalon

Warszawa, Polska
Zbiórka dla:

Fundacja Avalon

Polska
Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii Extrasprawni jest „Wystarczy zacząć!”. Wystarczy zrobić pierwszy krok, pokonać własne obawy i słabości, zapisać się na trening, rozpocząć swoją przygodę ze sportem.

 

Celem niniejszej zbiórki Fundacji Avalon jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów, kadry ośrodków sportowych i wolontariuszy w zakresie udziału osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach sportowych, a także możliwość przeprowadzenia treningów kondycyjno-siłowych dla uczestników. Za zgromadzone dzięki zbiórce środki będziemy mogli także zaoferować więcej miejsc dla uczestników zajęć oraz pokryć koszty sprzętu dla zawodników.

Dyscypliny sportowe, jakimi chcemy się zająć, to sitwake, crossfit, gokarty.

 

Są to dyscypliny od lat rozwijane przez naszą Fundację w ramach projektu Avalon Extreme, który zmienia podejście do niepełnosprawności poprzez promocję sportów ekstremalnych OzN. Jesteśmy przekonani, że osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą być aktywne, samodzielne i odnosić sukcesy sportowe na miarę swoich możliwości. W ramach projektu tworzymy nowe miejsca szkoleniowe i treningowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Avalon Extreme Team
Avalon Extreme Team

 

W naszej codziennej pracy spotykamy się z wieloma trudnościami, jednak największą z nich jest kwestia “otwarcia głów” właścicieli ośrodków i trenerów na możliwość pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Treningi OzN stanowią nieznany obszar, którego się boją. Nie są pewni swoich kompetencji, lękają się ewentualnych komplikacji, nie wiedzą w jaki sposób rozmawiać i prowadzić zajęcia z osobami z niepełnosprawnościami.

 

Aktualnie, treningi dla osób z niepełnosprawnościami nie mogą być przeprowadzone, ze względu na brak wiedzy i obawy kadry czy właścicieli ośrodków. Często miejsca te nie mają doświadczenia i nie organizują zajęć dla OzN, ponieważ nie wiedzą, jak je realizować.

 

Uczestnicy treningów organizowanych w ramach projektu Avalon Extreme podkreślają, jak ważną rolę w ich życiu odgrywa aktywność sportowa, a także, że #WystarczyZacząć, że największym wyzwaniem jest przełamanie swoich barier i obaw. Chcemy, by w naszych działaniach mogła wziąć znacznie szersza grupa osób. Sport ma znaczenie terapeutyczne, wpływa na poprawę samopoczucia, postrzegania własnej wartości, motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań w życiu codziennym, integruje osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi i stwarza płaszczyznę wymiany doświadczeń.

 

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących na co dzień z OzN w kilku miejscach w Polsce stwarza realną możliwość na wzrost dostępności obiektów i dyscyplin sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, które chciałyby być aktywne, ale nie mają w okolicy odpowiedniego zaplecza.

 

Chcemy to zmienić i umożliwić osobom z niepełnosprawnościami aktywny udział w zajęciach sportowych, które oprócz bezpośredniego wpływu na ich stan zdrowia i kondycję mają ogromny wpływ na integrację społeczną.

 

Przyłączcie się do naszej akcji i wspólnie budujmy realne rozwiązania, które w skali ogólnopolskiej umożliwią uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w sportowych wyzwaniach!

 

Wystarczy zacząć!

Ready?

Steady?

 

 

Go!

Aktualności

Zbiórka została zakończona.

zbiorki
ZBIÓRKA

Budujemy nowe miejsca treningowe dla OzN! #WystarczyZacząć!

Zebrano: 1 160 z 50 000 zł
Status: Zakończona