Tło strony zbiórki
zbiorki
ZBIÓRKA

POMOC OFIAROM WOJNY W UKRAINIE - Wsparcie Organizacji Vostok.SOS

Zebrano: 221 282,11 z 200 000 zł
111%
Status: Zakończona
Zbiórka stworzona przez:

Zespół portalu Helpuj.pl

Polska
Zbiórka dla:

Fundacja Avalon

Polska
Dzień dobry,

POLISH VERSION 🇵🇱

Wobec kryzysowej sytuacji w Ukrainie, nie chcąc pozostać obojętnymi, Fundacja Avalon postanowiła wesprzeć w działaniach ukraińską Organizację Vostok.SOS, która swoimi działaniami wspiera rodaków w tym trudnym, wojennym czasie.

zgliszcza powojenne

Vostok.SOS (tłum. Wschód.SOS) jest publiczną inicjatywą pomocy ofiarom konfliktu w Ukrainie. Została powołana 5 maja 2014 roku i jest to jedna z pierwszych inicjatyw wolontariuszy pomocy ofiarom agresji wojskowej. Oferuje pomoc w znalezieniu schronienia dla tymczasowych migrantów, logistykę bezpiecznego wyjścia ze strefy konfliktu, poszukiwanie, uwolnienie i rehabilitację ofiar uprowadzenia, zbieranie i dystrybucję pomocy humanitarnej pomoc dla przesiedleńców w Kijowie, a także dostarczanie towarów humanitarnych do osiedli frontowych, udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej.

Z zebranych funduszy w ramach tej zbiórki, organizacja Vostok.SOS sfinansuje:

  • znalezienie mieszkań tymczasowych dla ludzi, którzy ucierpieli w konflikcie;
  • pomoc humanitarną i medyczną dla ofiar przebywających w szpitalach;
  • ewakuację rodzin, które nie mogą wyjechać z ostrzeliwanych terenów, informacje na infolinii dla osób aktualnie przebywających w kryzysie (potrzebne będą pieniądze na komunikację mobilną, Internet, być może najpotrzebniejszy sprzęt do komunikacji na miejscu).

Działania organizacji można śledzić na stronie FB: https://www.facebook.com/vostoksos/?ref=page_internal

Dlaczego wybraliśmy tę organizację? Przede wszystkim dlatego, że jest to organizacja niosąca pomoc bezpośrednio, na miejscu. Chcieliśmy uniknąć przekazywania zebranej kwoty pośrednikom. Poza tym jedna z naszych koleżanek, Anna Woźniak-Biriukova, pracujaca dziś w Fundacji Avalon jako Specjalistka ds. Dotacji, przez wiele lat swoją ciężką i odważną pracą, wspierała organizację Vostok.SOS. Poniżej przekazujemy kilka słów od niej:

„W latach 2012-2016 byłam koordynatorką projektu Pikników Naukowych w Ukrainie. Gdy wybuchła wojna w 2014 roku, aktywiści w obawie przed prześladowaniami musieli opuścić swoje miasto i przenieśli się do Kijowa, gdzie utworzyli centrum pomocy przesiedleńcom wewnętrznym pod nazwą Vostok.SOS.

Początkowo wspierałam organizację zbiórkami odzieży, apteczek i śpiworów, jednak w styczniu 2015 roku, pojechałam na pierwszy wyjazd z pomocą humanitarną do obwodu Ługańskiego. W trakcie miesiąca wywoziliśmy cywili z ostrzeliwanych miast, przekazaliśmy do miasteczek i wsi na pierwszej linii frontu i do szarej strefy: lekarstwa i kilkadziesiąt ton jedzenia. Robiliśmy dokumentacje naruszeń praw człowieka. Tak rozpoczęła się nasza współpraca, w trakcie której co miesiąc co najmniej na 2 tygodnie wyjeżdżaliśmy na wschód Ukrainy, żeby nieść pomoc ludziom najbardziej potrzebującym.

Po kilku latach względnego spokoju piekło rozpoczęło się na pełną skalę w CAŁEJ UKRAINIE! Niestety większość mężczyzn z organizacji do wczoraj przebywających w rezerwie już dzisiaj z karabinem w ręku broni Kijowa. Wszyscy wolontariusze i osoby na co dzień pracujące, utworzyły powiększony sztab kryzysowy, który stara się reagować na wszystkie telefony o pomoc. Codziennie są ich setki, jeżeli nie tysiące. Każdy odebrany telefon, każda dzwoniąca osoba na miejscu jest zaopiekowana.

Potrzebna jest pomoc przy przejeździe, wywozie, pieniądze na leczenie w szpitalach. Osoby pracujące w organizacji pracują tam prawie 24 godziny na dobę w niesamowitym stresie i napięciu, bo każdy telefon jest na wagę czyjegoś życia. Największa pomoc potrzebna jest na miejscu – tam, gdzie aktualnie giną ludzie, cywile.”

flagi polska i ukraińska

Bardzo prosimy o wsparcie tej zbiórki, wsparcie tych, którzy zostali na Ukrainie i będą walczyć o swój kraj, swój naród. Wierzymy, że wspólnie uda nam się wesprzeć tych, którzy w swojej heroicznej walce tego teraz najbardziej potrzebują. Każda wpłata i udostępnienie, to realna pomoc!

CAŁA KWOTA ZEBRANA ZE ZBIÓRKI ZOSTANIE PRZEKAZANA ORGANIZACJI VOSTOK.SOS. NIE POBIERAMY PROWIZJI OD ZBIÓRKI.

Założony cel kwotowy jest symboliczny i jeśli go osiągniemy, będzie się powiększał. W dzisiejszej sytuacji są tam dramatycznie potrzebne każde środki

Dziękujemy za Wasze ogromne serca. 💙💛

Fundacja Avalon


ENGLISH VERSION 🇬🇧

Hello,

Fundacja Avalon cannot remain indifferent to the crisis situation in Ukraine. We decided to support the Ukrainian initiative Vostok.SOS that helps their citizens during the difficult time of war.

zgliszcza powojenne

Vostok.SOS (meaning: East.SOS) is a civil initiative that assists people exposed to military violence in Ukraine. It was created on May 5, 2014 as one of the first volunteering organizations to support victims of military aggression. It arranges shelter and evacuation from dangerous areas, assists in locating, releasing, and therapy of abduction victims, collects and distributes humanitarian aid for internally displaced persons in Kyiv, delivers humanitarian aid to people living close to the front lines, and offers legal advice and counselling.

The funds raised will be used by Vostok.SOS towards:

  • Finding temporary shelter for people affected by the military aggression;
  • Organizing humanitarian and medical aid for hospitalized victims;
  • Evacuating families that cannot leave areas that are under attack
  • Setting up crisis communications (mobile phones, Internet, setting up local communication centres)

You can follow their activity here: FB: https://www.facebook.com/vostoksos/?ref=page_internal

Why we chose this organization? The main reason is that they operate and help locally, on-site. We wanted to avoid transferring money through multiple third-parties. Moreover, one of our colleagues, Anna Woźniak-Biriukova, who today works at Fundacja Avalon as the Fundraising Specialist, has heroically supported Vostok.SOS for years. You will find her story below:

„In 2012-2016 I was coordinating a Science Fair project in Ukraine. When the war started in 2014, all activists left their cities in fear of persecution and moved to Kyiv, where they established a support hub for internally displaced persons, called Vostok SOS.

At the beginning, I supported the initiative by coordinating donations of clothing, first aid items, and sleeping bags, but in January 2015 I traveled with a humanitarian convoy to the Luhansk area. For one month we evacuated civilians from the attacked areas, and delivered tons of food and medication to the front line and nearby towns and villages. We documented human rights violations, and this is how our organization started. We traveled to Eastern Ukraine monthly, staying there for at least two weeks at a time, to help people in need.

After a couple of relatively peaceful years, the hell broke loose over the entire country. Most male members of our organization were drafted and armed, and are ready to defend Kyiv. All our volunteers and employees are operating a crisis hotline, trying to answer all calls. We are receiving hundreds and thousands daily. Each person calling us is being helped on-site.

We need assistance with transportation, evacuating people, funding medical care in hospitals. Volunteers operate the help line almost 24/7, experiencing unspeakable stress and tension – as every phone call puts someone’s life on line. The most support is needed on-site, where civilians are dying.”

flagi polska i ukraińska

We kindly ask for your support of this fundraiser, helping those who are staying in Ukraine to fight for their country and their nation. We believe that together we can assist those whose heroic effort needs it the most at the moment. Each donation and share translates to real help!

ALL PROCEEDS WILL GO TO VOSTOK.SOS. WE DO NOT DEDUCT ANY EXPENSES.

The financial goal is set as a temporary one – if we reach it, it will be increased. Today’s reality in Ukraine is calling for all support we can offer.

Thank you for opening your hearts. 💙💛

Fundacja Avalon

Aktualności

Kwota 16990.00 zł z wyzwania ASTEK Polska dla Ukrainy zasiliła zbiórkę. Gratulujemy! 🙂

Dostępna jest relacja z wyzwania ASTEK Polska dla Ukrainy założonego do tej zbiórki.

Zbiórka została zakończona.

Fundacja Avalon Logo

W odpowiedzi na Wasze prośby i zapytania, postanowiliśmy odblokować kolejną formę wsparcia zbiórki dla organizacji Восток SOS

Od dzisiaj możecie wesprzeć zbiórkę poprzez SMS charytatywny!
Wystarczy wpisać 👉 UKRAINA i wysłać wiadomość pod numer 75 165
Dziękujemy za Wasze ogromne serca! 💙💛
Fundacja Avalon Logo

[POSZEDŁ PIERWSZY PRZELEW!!!]

 

Dzięki Waszemu wsparciu zbiórki na portalu Helpuj.pl, właśnie zrealizowaliśmy pierwszy przelew wspierający działania humanitarne ukraińskiej organizacji VOSTOK.SOS!!!

 

 

Zebrane fundusze pomogą m.in.:

– w znalezieniu mieszkań tymczasowych dla ludzi, którzy ucierpieli w konflikcie;

– pomoc humanitarną i medyczną dla ofiar przebywających w szpitalach i schronach;

– ewakuację rodzin, które nie mogą wyjechać z ostrzeliwanych terenów, informacje na infolinii dla osób aktualnie przebywających w kryzysie.

Dziękujemy za Wasze ogromne serca i działamy dalej!  💙💛

Razem możemy więcej!

 

 

 

Fundacja Avalon Logo

[28.02.2022 godzina 12:56]

Jesteśmy bardzo wzruszeni i wdzięczni!!!

Dokonaliście czegoś niesamowitego… wspólnie udało nam się do tej pory zgromadzić ogromną kwotę – 100 000 zł dla organizacji Vostok.SOS! Dlatego postanowiliśmy zwiększyć próg do 200 000zł! Wasza postawa, zaangażowanie… to coś pięknego.

Im więcej zbierzemy dla naszych przyjaciół z Vostok.SOS, tym więcej pomożemy! Już teraz wiemy, że potrzeby są ogromne, straty wielkie… ale Wasza pomoc daje naszym sąsiadom nadzieje.

Dziękujemy za Wasze ogromne serca! 💙💛

Marta Struzik

[26.02.2022 godzina 20:58]

Dziękujemy za Wasze wielkie serca

Stuknęło nam blisko 50 000 zł na rzecz Ukrainy! Kto może i chce – prosimy o więcej 💙💛 Ustawiamy kwotę docelową na 100 000 zł. Za każdą złotówkę, każde udostępnienie – wielkie dzięki. Szacunek!

Fundacja Avalon Logo

[26.02.2022 godzina 14:56]

Brak nam słów!!!

W ciągu 3 godzin Wasza dobroć wybuchła! W związku z tym podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej ❤️Zwiększamy kwotę na 50 000 złotych!!!

Im więcej zbierzemy dla naszych przyjaciół z Vostok.SOS, tym bardziej pomożemy im w działaniach! Jesteśmy niesamowicie wzruszeni Waszym zaangażowaniem…

Dziękujemy za Wasze ogromne serca! 💙💛

Fundacja Avalon Logo

[26.02.2022 godzina 11:26]

Jesteście Niesamowici!!!

Nie minęło nawet 24 godziny, a my zgromadziliśmy już ponad 20 000 złotych! Dlatego zwiększamy kwotę na 35 000 zł i lecimy dalej, wyżej!!!

Im więcej zbierzemy dla naszych przyjaciół z Vostok.SOS, tym bardziej pomożemy im w działaniach! Z godziny na godzinę sytuacja jest coraz trudniejsza…

Dziękujemy za Wasze ogromne serca! 💙💛

Hurra! Zebrano 100% założonej kwoty 🙂

Fundacja Avalon Logo

[25.02.2022 godzina 22:04]

Jesteście Boscy!

W niecałe 6 godzin, uzbierało się ponad 9 tysięcy złotych! Dlatego zwiększamy kwotę z 10 000 zł na 20 000 zł!

Im więcej zbierzemy dla naszych przyjaciół z Vostok.SOS, tym więcej pomożemy!

Dziękujemy za Wasze ogromne serca! 💙💛

zbiorki
ZBIÓRKA

POMOC OFIAROM WOJNY W UKRAINIE - Wsparcie Organizacji Vostok.SOS

Zebrano: 221 282,11 z 200 000 zł
111%
Status: Zakończona