O fundacji

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją z siedzibą w Warszawie. Od wielu lat jako organizacja pozarządowa non-profit posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego działa na rzecz osób z niepełnosprawnością i osób przewlekle chorych z całej Polski. Fundatorami i założycielami organizacji są Bożena Luty i Sebastian Luty. Prezesem Fundacji jest Wojciech Kazała.

Fundacja powstała w 2006 roku. Początkowo działała pod nazwą „Przyjaciele Sebastianowi”, powstała bowiem w celu wsparcia w powrocie do zdrowia Sebastiana Lutego, obecnego Pełnomocnika Zarządu i współzałożyciela Fundacji. W 2009 roku nazwa została zmieniona na obecną, a Fundacja uzyskała status OPP. Zmienił się także profil działania organizacji – celem Fundacji stała się szeroko rozumiana pomoc osobom z niepełnosprawnością i osobom przewlekle chorym, w szczególności: spełnianie marzeń, poprawa jakości życia oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych między osobami z niepełnosprawnością i osobami przewlekle chorymi a resztą społeczeństwa.

Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób z niepełnosprawnością i osób chorych z całej Polski ─ od 412 Podopiecznych w 2009 roku do ponad 9000 w chwili obecnej. Aż 99% Beneficjentów jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym. W środowisku osób z niepełnosprawnością Avalon jest szanowaną i rozpoznawalną Fundacją.

Statut Fundacji

W ramach naszego serwisu używamy plików COOKIES. Możesz ustawić cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

x