Ze względu na sytuację zdrowotną Pana Plewy zbiórka zmienił

edit

By Administrator

comments

comments for this post are closed