Relacja została zaakceptowana. Pieniądze zaostały przekazane na cel.

edit

By Administrator

comments

comments for this post are closed