Osiągnięto 100% kwoty zadeklarowanej jako warunek realizacji zadania. Organizatorze, do dzieła!

edit

By

comments

comments for this post are closed