Akcja zakończyła się niepowodzeniem. Pieniądze zostały zwrócone lub przekazane na cel.

edit

By Administrator

comments

comments for this post are closed